ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Siedlec gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 12/4 obszaru 0,1277 ha ( KW OP1N/00032615/1), użytkowana dotychczas rolniczo.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-19 16:50:45 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).
 
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.
Dnia 30 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona           w obrębie ewidencyjnym Siedlec gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 12/4 obszaru  0,1277 ha ( KW OP1N/00032615/1), użytkowana dotychczas rolniczo.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - ------
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu – -----
4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy).
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu (netto) – -------------
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert – -------------
5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości – -----
 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.
 
 
Sporządziła:
Sylwia Lato
« powrót do poprzedniej strony