ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o możliwości zapoznania się z projektem uchwały w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej", którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-11-20 17:22:14 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony