ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 020 000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu w 2017 roku.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-11-08 12:35:26 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie nr 500056549-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.
Otmuchów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612935-N-2017 
Data: 08/11/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Otmuchów, Krajowy numer identyfikacyjny 52935000000, ul. ul. Zamkowa  6, 48385   Otmuchów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 315 016, e-mail , faks 774 315 017. 
Adres strony internetowej (url): www.otmuchow.bip.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2. 
W ogłoszeniu jest: 2017-11-16 
W ogłoszeniu powinno być: 2017-11-23 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony