ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku Centrum Różnorodności Biologicznej wraz z sensorycznym ogrodem edukacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem kanalizacyjnym, elektroenergetycznym, gazowym i wodociągowym oraz zjazdem utwardzonym i miejscami postojowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 394.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-08-25 17:23:23 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 22 sierpnia 2017r.
MK.6733.21.2017
 
Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 18 sierpnia 2017r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – w imieniu której działa Pan Artur Banasiak – Sekretarz Miasta, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku Centrum Różnorodności Biologicznej wraz z sensorycznym ogrodem edukacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem kanalizacyjnym, elektroenergetycznym, gazowym i wodociągowym oraz zjazdem utwardzonym i miejscami postojowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 394.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).
« powrót do poprzedniej strony