ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz z ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/10, 1359/11, 1359/12, 1359/13, 1359/14

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-08-03 12:17:37 przez Artur Banasiak

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 03 sierpnia 2017r.
MK.6733.15.2017
 
 
Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 730 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Mieczysław Kokurowski, reprezentujący firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AMIKAR” z siedz. w Nysie, ul. Słowiańska 13d,,  w dniu 03 sierpnia 2017r. wydana została decyzja nr 20/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz z ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/10, 1359/11, 1359/12, 1359/13, 1359/14.
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
« powrót do poprzedniej strony