ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o rozstrzygniętych przetargach w dniu 15.05.2020 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-22 12:27:27 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490), informuje się, że w dniu
 
15 maja 2020 r. w godzinach od 10:00 do godziny 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie odbyły się :
  1. II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieograniczoną z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 632/19 obszaru 0,1103 ha położoną w Otmuchowie, obręb geodezyjny Wójcice, ul. Topolowa . Nieruchomość została wykazana do sprzedaży wykazem nr 37/2019 z dnia 18 października 2019 r. Wartość nieruchomości 35 000,00 zł,
  2. II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieograniczoną z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 632/20 obszaru 0,1081 ha położoną w Otmuchowie, obręb geodezyjny Wójcice, ul. Topolowa . Nieruchomość została wykazana do sprzedaży wykazem nr 38/2019 z dnia 18 października 2019 r. Wartość nieruchomości 35 000,00 zł.
  3. II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieograniczoną z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 632/21 obszaru 0,1088 ha położoną w Otmuchowie, obręb geodezyjny Wójcice, ul Topolowa . Nieruchomość została wykazana do sprzedaży wykazem nr 39/2019 r. z dnia 01 października 2019 r. Wartość nieruchomości
    35 000,00 zł.
Do wyznaczonego terminu na dzień 11 maja 2020 r. :
1. Na przetarg wymieniony w pozycji 1 wpłynęło jedno wadium w terminie, lecz w wysokości 400,00zł , a zgodnie z ogłoszeniem wynosiło ono 3 500,00 zł . W związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Osoba, która wpłaciła kwotę 400,00zł nie została dopuszczona do udziału w przetargu, wobec powyższego przetarg okazał się bezskuteczny.
2. Na przetargi wymienione w pozycji 2 i 3 nie wpłynęło wadium w wymaganej w ogłoszeniu wysokości oraz ustalonym terminie , w związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) przetargi wymienione w w/w pozycjach zakończyły się wynikiem negatywnym.
Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszen w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Artur Banasiak
Sporządził : Katarzyna Wiesztort
« powrót do poprzedniej strony