ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność miasta Otmuchów.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-11 19:08:52 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 11 września 2019r
WK. 6114.2.2019.SL
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność miasta Otmuchów.
 
            Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2019 poz 125), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu na okres od 01.01.2019 – 31.12.2028, dla lasów stanowiących własność miasta Otmuchów, w terminie od dnia 11 września 2019r do dnia 11 listopada 2019r, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 9 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu  poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek 700 – 1500.
 
            Zawiadamiam jednocześnie, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczania podatku leśnego.
 
            Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 30 dni od daty wylożenia projektu tj. w nieprzekraczalnym terminie do 11października 2019 roku. w formie:
  1. na piśmie na adres : Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Zamkowa nr 6, 48 – 385 Otmuchów,
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: " wyłożenie UPUL" na adres: ,
  3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 9 (I piętro) w godzinach  pracy Urzędu  poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek 700 – 1500.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Informuję ponadto, że projekt Uproszczonego  Planu Urządzenia Lasu opracowany został przez F.H.U. BIODATA Michał Kocik ul. Woźnicza 4; 33 – 171 Pleśna, na podstawie ewidencji gruntów i budynków.
Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – www.otmuchow.probip.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie – www.otmuchow.pl, oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096).
« powrót do poprzedniej strony