ˆ

Zamówienia Publiczne - Rozstrzygnięcia 2020

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-05-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:26:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – w ramach zadania pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” - Budowa budynku dworca autobusowego z towarzysząca infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo – rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020. Nr umowy o dofinansowanie Bogusław Lis
11:24:30 Edycja elementu informacja ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – w ramach zadania pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” - Budowa budynku dworca autobusowego z towarzysząca infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo – rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020. Nr umowy o dofinansowanie Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2020-05-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:21:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie robót budowlanych dla „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” - Budowa budynku dworca autobusowego z towarzysząca infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo – rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie. Bogusław Lis
13:20:56 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie robót budowlanych dla „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” - Budowa budynku dworca autobusowego z towarzysząca infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo – rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie. Bogusław Lis
« powrót do poprzedniej strony