ˆ

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tyś. euro 2020

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - dot.: opracowania planu ochrony dla obiektów ujętych w decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 13.11.2020 r. objętych ewidencją obszarów, obiektów, urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa znajdujących się na terenie województwa opolskiego, podlegających ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Bogusław Lis
10:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - dot.: opracowania planu ochrony dla obiektów ujętych w decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 13.11.2020 r. objętych ewidencją obszarów, obiektów, urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa znajdujących się na terenie województwa opolskiego, podlegających ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Bogusław Lis
10:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - dot.: opracowania planu ochrony dla obiektów ujętych w decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 13.11.2020 r. objętych ewidencją obszarów, obiektów, urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa znajdujących się na terenie województwa opolskiego, podlegających ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Bogusław Lis
10:25:57 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - dot.: opracowania planu ochrony dla obiektów ujętych w decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 13.11.2020 r. objętych ewidencją obszarów, obiektów, urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa znajdujących się na terenie województwa opolskiego, podlegających ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Bogusław Lis
« powrót do poprzedniej strony