ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2020

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania - na wniosek Firmy: IBC SE PL18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa), reprezentowanej przez Pana Jerzego Spyrka Wrocław (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 02 marca 2020r.), z dnia 4.03.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 4 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na terenie działek nr: 22, 23, 24, położonych w Otmuchowie, Obręb: Wójcice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie”.

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-17 18:17:23 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 16.03.2020r.
WK.6220.2.2020
 
O B W I E S Z E N I E
o wszczęciu postępowania 
        
Działając na podstawie  art. 61 § 1, 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283)
zawiadamia
że na wniosek Firmy:  IBC SE PL18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa), reprezentowanej przez Pana Jerzego Spyrka Wrocław (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 02 marca 2020r.), z dnia 4.03.2020r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 4 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na terenie działek nr: 22, 23, 24, położonych w Otmuchowie, Obręb: Wójcice, gmina Otmuchów,  powiat nyski, województwo opolskie”.
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie  oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1  doręczenie pisma  pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, gdzie do niniejszego obwieszczenia zostanie dołączona  Karta Informacyjnej Przedsięwzięcia i załączniki. Strony oraz zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia na adres e-mail:    .
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 
Otrzymują:
1)       IBC SE PL18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa);
2)       Pan Jerzy Spyrka -  Pełnomocnik;
3)       Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4)       a/a.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek
tel. 77 431 5016 wew.331
       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-17 18:17:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-17 18:17:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 18:17:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony