ˆ

Zamówienia Publiczne - Usługi 2019

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-05-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:23:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2019-05-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:47:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku. Bogusław Lis
08:47:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2019-05-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:25:48 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku. Bogusław Lis
13:25:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku. Bogusław Lis
13:25:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku. Bogusław Lis
13:25:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku. Bogusław Lis
« powrót do poprzedniej strony