ˆ

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tyś. euro 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostarczenie do siedziby Zamawiającego ekranu przeznaczonego do wieloformatowej projekcji w pomieszczeniach i plenerze dla projektu pn. „ Kultura i kino po obu stronach granicy” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-06 14:41:33 przez Bogusław Lis

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony