ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie - Zawiadomienie. Zawiadamiam, że pismem z dnia 27 czerwca 2019r. nr WOOŚ.4221.35.2019.MSe.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, wezwał Inwestora: Zakłady Przemysłu Cukierniczego S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów, w imieniu których występuje pełnomocnik Pan Marek Pfeifer (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w dniu 25.07.2018r. do uzupełnienia przedłożonego w tut. Urzędzie w dniu 10.06.2019r. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów”- planowanej do realizacji w kilku etapach budowy, zlokalizowanym na terenie działek nr: 157/2, 157/3, 157/4, 158, 159/40, 155/5, obręb Otmuchów.

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-02 15:48:37 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Otmuchów, dnia 01 lipca  2019r.
WK.6220.2.9.2019
Obwieszczenie - Zawiadomienie
 
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamiam, że pismem z  dnia 27 czerwca 2019r. nr WOOŚ.4221.35.2019.MSe.1  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, wezwał Inwestora:  Zakłady Przemysłu Cukierniczego S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów, w imieniu których występuje pełnomocnik Pan Marek Pfeifer (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w dniu 25.07.2018r. do uzupełnienia przedłożonego w tut. Urzędzie w dniu 10.06.2019r. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.  ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów”- planowanej do realizacji w kilku etapach budowy, zlokalizowanym na terenie działek nr: 157/2, 157/3, 157/4, 158, 159/40, 155/5, obręb Otmuchów.  
 
 Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych  dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 
Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
Zgodnie z art. 41 K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma  skutek prawny.
 
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta i Gminy w  Otmuchowie -Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w godz.: w poniedziałek od 800 do 1600 ,  od wtorku do czwartku od 700 do 1500 .
 
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia na 4 lipca 2019r.  
 
Otrzymują:                                                                                               
1)Wnioskodawca
2) RDOŚ Opole
2) Strony  postępowania wg odrębnego wykazu
3).a/a
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.35
       
Pobierz dane XML Obwieszczenie - Zawiadomienie. Zawiadamiam, że pismem z dnia 27 czerwca 2019r. nr WOOŚ.4221.35.2019.MSe.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, wezwał Inwestora: Zakłady Przemysłu Cukierniczego S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów, w imieniu których występuje pełnomocnik Pan Marek Pfeifer (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w dniu 25.07.2018r. do uzupełnienia przedłożonego w tut. Urzędzie w dniu 10.06.2019r. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów”- planowanej do realizacji w kilku etapach budowy, zlokalizowanym na terenie działek nr: 157/2, 157/3, 157/4, 158, 159/40, 155/5, obręb Otmuchów. Drukuj informację Obwieszczenie - Zawiadomienie. Zawiadamiam, że pismem z dnia 27 czerwca 2019r. nr WOOŚ.4221.35.2019.MSe.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, wezwał Inwestora: Zakłady Przemysłu Cukierniczego S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów, w imieniu których występuje pełnomocnik Pan Marek Pfeifer (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w dniu 25.07.2018r. do uzupełnienia przedłożonego w tut. Urzędzie w dniu 10.06.2019r. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów”- planowanej do realizacji w kilku etapach budowy, zlokalizowanym na terenie działek nr: 157/2, 157/3, 157/4, 158, 159/40, 155/5, obręb Otmuchów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-02 15:48:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-02 15:48:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-02 15:48:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony