ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-21 09:59:35 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
          Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej (adres: www.otmuchow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej) projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
        Wyłożenie do publicznego wglądu odbędzie się w dniach od 2 lipca 2018r. do 31 lipca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie, przy ul. Zamkowej 6, 48-385 Otmuchów, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lipca 2018r. w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, przy ul. Zamkowej 6, 48-385 Otmuchów, o godz. 11.00.
        Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Otmuchowa na adres Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, przy ul. Zamkowej 6, 48-385 Otmuchów, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018r.
        Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać Burmistrzowi Otmuchowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Burmistrz Otmuchowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
B. Zając
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B. Zając
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-21 09:59:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-21 09:59:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-21 09:59:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony