ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed rozstrzygnięciem prowadzonego postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji w sprawie z wniosku z dnia 23.08.2013r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.) Pana Mariana Cichewicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351.

Informacja ogłoszona dnia 2017-10-31 14:09:53 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

       Otmuchów, dnia 30.10.2017r.  
MK.6220.16.38.2013
  OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA OTMUCHOWA
         Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) -
Zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed rozstrzygnięciem prowadzonego postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji w sprawie z wniosku z dnia 23.08.2013r.  (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.)  Pana Mariana Cichewicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,  polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351.
          W ramach przeprowadzonego ponownego postępowania administracyjnego, zgodnie z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/1014/2015/oś z dnia 30.06.2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 30.05.2016r.),w przedmiotowej sprawie uzyskano:
-  postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, postanowienie nr WOOŚ.4242.34.2017.AW.10 z dnia 09.10.2017r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  w dniu 09.10.2017r.)
- negatywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie -  nr  NZ.4315.           34.2017.HW z dnia 30.10.2017r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 30.10.2017r.) , nie uzgadniającą warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
W związku z tym informuję, że:
1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego (pok. nr 5) w godzinach 8.00 - 15.00;
2/ w terminie 7 dni tj. od dnia 16 listopada 2017 r. do dnia 22 listopada 2017r., strony i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.35       
Pobierz dane XML OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed rozstrzygnięciem prowadzonego postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji w sprawie z wniosku z dnia 23.08.2013r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.) Pana Mariana Cichewicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351. Drukuj informację OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed rozstrzygnięciem prowadzonego postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji w sprawie z wniosku z dnia 23.08.2013r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.) Pana Mariana Cichewicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Mazek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-31 14:09:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-31 14:09:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-31 14:09:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony